Psykoterapi

Psykoterapi


Du og dit velbefindende er i højsæde. Du er i fokus - og der er plads og tid til at mærke dine følelser, tanker og behov, samtidig med at du arbejder med din fortid, nutid og din fremtid.


Psykoterapi handler om at passe på sig selv, mærke sig selv og sine behov, finde mening, lære sig selv bedre at kende, og at "vande", "gøde" og få sit liv og hjertevarme til at spire.

Hvad er psykoterapi?


Psykoterapi er et samarbejde mellem dig (klient) og terapeuten, hvor terapeuten gennem guidning og procesfacilitering hjælper dig med at rumme og hele dine oplevelser i livet, så din hverdag kan bliver lettere og mere nærværende. Fokus er på din historie, på det der ligger bag historien, på dine oplevelser, tanker og følelser i historien og på at integrere og skabe heling i de gamle psykiske sår, som du gennem tiden har oplevet, og som stadig påvirker dig i dag.


Jeg arbejder ud fra en integrativ psykoterapeutisk praksis, som kombinerer terapeutiske redskaber og metoder fra flere forskellige retninger. Hermed er dine udfordringer ikke afgrænset af én bestemt teoretisk retning, men vil blive kigget på og rummet af netop den tilgang, som er mest relevant for dig.


Jeg vil indledningsvist stille dig en række af spørgsmål, som har til formål at få et tydeligt billede af dine temaer og udfordringer og som samtidig får dig til at beskrive og mærke oplevelserne. Vi vil undersøge og udfordre, det der opstår - og sammen rumme de følelser og reaktioner, der kommer undervejs. En stor del vil være samtale, men det kan også være, at vi laver psykodynamisk kropsarbejde, "skuespil" og visualiseringer, ligesom det er muligt, at eksempelvis tegning inddrages som redskab.


Efterhånden som du arbejder dig ned i udfordringerne og følelserne, vil fokus være på at acceptere og rumme det som engang var/er, og kunne integrere og håndtere det der er i dit liv i dag.

Tavshedspligt


Psykoterapi foregår i fuld fortrolighed, hvor det der bliver sagt, bliver mellem dig og mig.


Bemærk dog, at jeg som psykoterapeut har skærpet indberetningspligt, hvis jeg får viden om kriminalitet, socialt bedrageri eller anden skærpet omstændighed (i så fald vil vi tale om dette).


Hvis jeg oplever, at du har behov for yderligere hjælp, vil jeg selvfølgelig henvise videre til relevante instanser.

Mulige emner til

psykoterapi


I psykoterapi kan du i princippet tale om alle emner! Psykoterapi har fokus på nutidig integration og heling af de indre psykiske sår, som du har fået gennem hele livet.


Vi kan eksempelvis tale om og arbejde med:

Fysiske/psykiske chok og traumer

Former og mønstre, som du har tillært dig i forskellige situationer

Familie - den indre og den ydre

Livskriser - pludselig opstået eller helt grundlæggende og eksistentielle

Overbevisninger

Rummeprocesser - hvor du lærer at rumme dine følelser, herunder eks. vrede og sorg

Angst og nervøsitet

Liv og død

Sensitivitet


Sagt om psykoterapi

"Mit forløb hos Morten har givet mig selvtillid og mod til aktivt at gå efter de ting, jeg ønsker i livet. Det har betydet, at jeg i dag er et gladere menneske. Og hvis jeg har nogle mørke dage, kan jeg bruge de værktøjer, jeg har fået via mit forløb til at trække mig selv ud af det."

Kvinde, 38 år